Zväčšenie prsníkov - augmentácia

Zväčšenie prsníkovMnoho žien je nespokojných s veľkosťou a tvarom svojich pŕs. Ak patríte k nim, ste na správnom mieste. Ponúkame Vám osvedčenú metódu zväčšenia prsníkov - augmentáciu prsníkov pomocou silikónových implantátov. Máme za sebou viac ako 1500 spokojných pacientiek a Vy môžte byť jedna z nich.

Zväčšenie prsníkov je operácia, pri ktorej sa cez malý rez zavedie do prsníkov implantát. Zákrok sa vykonáva spravidla v celkovej anestézii. Po krátkej hospitalizácii je pacientka prepustená do domáceho ošetrenia.

Najčastejšie otázky ohľadne zväčšenia prsníkov

Je táto operácia vhodná pre každú ženu ?

Dobrými kandidátkami na augmentáciu prsníkov s použitím silikónových implantátov sú ženy s pevnejsími prsiami, ktoré chcúzväčšiť ich objem. U žien, ktorým sa zmenil tvar prsníkov po pôrodoch a kojení, nie je vždy možné takýmto jednoduchým spôsobom upraviť tvar prsníkov, často je potrebné vykonať modeláciu prsníkov, ktorá sa robí pri tej istej operácii, alebo lepšie sa urobí najprv a po zhojení prsníka sa vloží implantát. V týchto prípadoch sa pooperačný výsledný stav dosiahne až niekoľko mesiacov po operácii, keď sa prsia usadia do novej polohy.

Aké druhy implantátov používame?

Používame silikónové implantáty plnené silikónovým gélom od najrenomovanejších amerických a európskych firiem (Nagor, Mentor, Meghan, Eurosilicone, CUI…). Všetky u nás používané implantáty majú doživotnú záruku na kvalitu a v prípade problémov ( napríklad prasknutie implantátu ) dodá výrobca nový implantát bezplatne a hradí aj operačnú úpravu. Používame výlučne implantáty plnené kohezívnym gélom, to znamená takým, ktorý drží svoj tvar a aj v prípade prasknutia implantátu sa gél nevyleje.

Aké sú možnosti (operačné prístupy) zavedenia implantátu?

Ponúkame 3 spôsoby - chirurgické prístupy ku zväčšeniu prsníkov implantátmi, Najčastejšie používame prístup z podprsníkovej ryhy, ďalej prístup z podpazušia a prístup okolo bradavky. Vo všetkých prípadoch majú rezy dĺžku cca 5 cm.
Každý prístup má svoje výhody a nevýhody.

  • Prístup z podprsníkovej ryhy je najjednoduchší, umožňuje veľmi dobrú vizualizáciu tkanív a jednoduchú preparáciu a tým aj najpresnejšie uloženie implantátov. Je pri ňom najmenšie riziko infekcie. Jediná jeho nevýhoda je jazva umiestnená v podprsníkovej ryhe.
  • Prístup okolo dvorca prsníka má výhodu dobre kamuflovanej jazvy, dobrého prístupu. Nevýhodou je vyššie riziko infekcií a kapsulárnej kontraktúry. Nevýhodou je aj fakt, že je vhodný len pre ženy s väčšími dvorcami.
  • Prístup zpod pazuchy má jedinú výhodu a to jayvu na skrytom mieste. Celá operácia prebieha " za rohom", operatér naslepo preparuje priestor pre implantáty a ich umiestnenie je založené na skúsenostiach a aj štastí. Niektorí uznávaní autori ( Tebbetts, Botti ... ) tvrdia, že používať tento prístup bez endoskopickej podpory je postup non lege artis - teda nie podľa pravidiel medicíny. Pre vyššie uvedené sa snažíme tomuto prístupu vyhýbať.

Zväčšenie prsníkovAko prebieha samotná augmentácia?

Zväčšovanie prsníkov prebieha v celkovej anestézii, pooperačne je pacientka pod dozorom lekára, najčastejšie je hospitalizovaná na našom pracovisku do nasledujúceho dňa, potom odchádza do domáceho ošetrovania.

Aké sú riziká počas augmentácie?

Pri každej operácii, alebo po nej môže dôjsť ku krvácaniu, alebo infekcii, sú to však veľmi zriedkavé komplikácie. Krvácanie sa rieši vybratím implantátu, zastavením krvácania a opätovným vložením implantátu. Pri infekcii je nutné implantát vybrať, preliečiť infekciu a vložiť nové implantáty, to je však možné až cca šesť mesiacov po ich vybratí.

Aký je pooperačný priebeh augmentácie?

Väčšinou používame vstrebateľné stehy, ktoré nie je potrebné vyberať. Pooperačne doporučujeme nosenie špeciálnej podprsenky po dobu 6 týždňov nonstop. Bežná aktivita je možná po týždni, pracovné zaťaženie po 2 – 3 týždňoch. Ľahké cvičenie doporučujeme po 6 týždňoch, plnú fyzickú záťaž po 3 mesiacoch.

Aké sú zdravotné riziká pri použití silikónových implantátov?

Silikónové implantáty sa podrobne skúšali v laboratóriách, vykonávali sa štúdie u žien, ktoré majú implantované silikónové materiály. Žiadna štúdia nepoukázala na zvýšené riziko rakoviny prsníka, autoimunitného alebo iného ochorenia.

Zväčšenie prsníkovAko je to s kojením pri implantátoch?

Súčasné štúdie ukazujú, že pri kojení s implantovanými silikonovými implantátmi nie je v mlieku rozdielne množstvo silikónu oproti ženám, ktoré implantáty nemajú. Nie je žiadny dôvod, prečo by žena s implantátmi nemohla kojiť. Pri chirurgických prístupoch, ktoré prerušujú mliekovody ( napr. pri niektorých spôsoboch vloženia implantátov z rezu okolo bradavky) môže byť kojenie komplikované zápalom mliečnej žľazy, tzv. mastitídou, je to však veľmi zriedkavé. Počas tehotenstva a kojenia prechádzajú prsníky, či už s implantátmi, alebo bez nich, zmenami veľkosti a tvaru, ktoré sú veľmi individuálne a nedajú sa presne predpovedať. Veľkosť implantátov je tiež faktor, ktorý môže ovplyvňovať tieto zmeny.

Aké sú vekové hranice pre zväčšenie prsníkov?

Dôležitý je dobrý zdravotný stav, žiadny vek nie je pre zväčšenie prsníkov prekážkou. Niekedy je však žľaza vekom a predchádzajúcimi graviditami tak zmenená, že pred vložením implantátu je potrebné upraviť žľazu a kožu. Môže sa tak urobiť pri tom istom zákroku, alebo s predstihom aspoň troch mesiacov pred vložením implantátov. Najstaršia pacientka, ktorej sme zväčšovali prsia silikonovými implantátmi mala v čase operácie 64 rokov.

Pohybujú sa prsia po zväčšení tak voľne ako pred operáciou?

Pri každom implantáte vzniká okolo neho menšia alebo väčšia jazva. Mäkkosť a pohyblivosť prsníkov záleží na tuhosti tejto jazvy, väčšinou sú porovnateľné so stavom pred výkonom.