Lipofilling

Lipofilling, transplantácia tuku, lipografting sú všetko synonymá pre rovnaký výkon.

Jeho princípom je transplantácia vlastných živých tukových buniek z jednej časti tela do inej. Veľkou výhodou tejto metódy je, že sa pri nej používa vlastný tuk, teda telu vlastný materiál, neobsahujúci cudzie látky, čo zaručuje jeho ľahšie prijatie organizmom, bez výskytu nežiadúcich reakcií.

Operácia sa vykonáva väčšinou v lokálnej anestézii. Odber sa vykonáva šetrnou liposukciou , rozdiely oproti obyčajnej liposukcii sú v detailoch ( šetrnejšia a tenšia kanyla, jemný podtlak )

Nasleduje príprava lipoaspirátu ( odobratého tukového tkaniva ) U nás používame metódu podľa Collemana, ide o chirurga z New Yorku, ktorý túto metódu spopularizoval a má s ňou najväčšie úspechy na svete. Odobratý materiál sterilne prenesieme do skúmaviek a v nich ho následne centrifugujeme po dobu 3 minúty 3000 ot/min.

Pokiaľ tuk z niektorej časti tela zoberieme, odpojíme ho od jeho cievneho zásobenia, čím mu prerušíme prísun živín a kyslíka . Po následnej aplikácii tuku do inej časti tela je nutné, aby si tukové tkanivo opäť vytvorilo cievne zásobenie, inak by došlo k jeho odumretiu. Preto je potrebné, aby sa tuk aplikoval špeciálnymi ihlami vo forme malých kvapiek (asi ako korálky na niti), ktoré si dokážu zabezpečiť výživu z okolitého tkaniva. Ak by sa tuk aplikoval vo forme jednej veľkej „kvapky“, došlo by v jej strede k odumretiu („rozpusteniu“) časti tukového tkaniva a výsledok by z dlhodobého hľadiska nebol trvalý. T.j. po operácii by korigované miesto vyzeralo dobre, ale postupom času by v tejto lokalite došlo k poklesu a deformácii tkaniva. Na transplantáciu používame zariadenie Cytori cell brush, ktoré nám umožňuje rovnomernú aplikáciu tuku a tým jeho najvyššie možné prežívanie.

Cytori cell brush s tukom pripraveným na aplikáciu

Na orázku je zariadenie Cytori cell brush s tukom pripraveným na aplikáciu

Napriek našej snahe o čo najprecíznejší zákrok nevieme zabezpečiť 100 % prežívanie transplantovaných tukových buniek. V literatúre sa udáva prežívanie transplantovaného tuku od 20% do 50%, preto je nevyhnutné pri zákroku dať viac tuku, ako je požadované a často je potrebné tento zákrok opakovať.

Metóda aplikácie vlastného tuku je určená ku korekcii mäkkých tkanív. Prioritnou je oblasť tváre. Základným predpokladom metódy je, že mäkké tkanivá na tvári sa vekom nielen uvoľňujú a gravitáciou klesajú (zvýrazňujú sa teda vrásky okolo úst, vrásky na čele, pokles mäkkých tkanív líc,...), ale súčasne dochádza k zmenšeniu podkožnej tukovej vrstvy, čo ešte viac zvýrazňuje ich pokles. Doplnenie vlastného tuku do týchto oblastí do istej miery dokáže zmierniť event. spomaliť známky starnutia. Aplikácia vlastného tuku slúži tiež ako doplnková metóda po estetických operáciách (napr. po face-lifte, event. po operácii očných viečok). Veľmi efektná je aplikácia vlastného tuku pri zväčšovaní pier. Používa sa tiež k potlačeniu prejavov stárnutia na rukách, kde vekom dochádza k zvýrazneniu medziprstových priestorov.

Veľa sa diskutuje o možnosti zväčšenia prsníkov vlastným tukom. Táto možnosť je veľmi lákavá, avšak výsledky nie sú až také jednoznačné. Má niekoľko problémov:

  1. tukom vieme dosiahnuť aj pri opakovaných aplikáciách relatívne malé zväčšenie - ako veľmi dobrý sa považuje výsledok okolo 200 ml na 1 prsník, pri čom najčastejšie používané silikónové implantáty majú cca 350 ml.
  2. nie je isté, čitzv. mezenchýmové pluripotentné bunky ( kmeňové bunky ) transplantované spolu s tukovým tkanivom nemôžu spôsobiť premenu buniek na nádorové, alebo sa na ne samy premeniť.
  3. Po transplantácii tuku sa v prsníkoch vyskytujú kalcifikácie, ktoré môžu urobiť obtiažnym alebo úplne znemožniť detekciu karcinómu prsníka vo včasnej fáze.
  4. Vhodná pacientka na zväčšenie prsníkov tukom je taká, ktorá ma malé prsia a inak dosť tuku na tele, čo je tiež zriedkavý prípad.

Preto u nás takéto veľké lipotransfery nevykonávame. Pokiaľ ide o zväčšenie prsníkov, podľa mňa je oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie zväčšenie pomocou silikonových implantátov.

Dĺžka trvania zákroku je rôzna a závisí od rozsahu korekcie. Čím väčšiu oblasť chceme ošetriť, tým viac tukového tkaniva budeme potrebovať. To znamená, že dlhšie nám bude trvať jeho odber i aplikácia do požadovanej miesta. Odber tuku môže trvať od 5min. až do hodiny (pri potrebe odberu väčšieho množstva tuku), úprava tuku cca 15-30min., následná aplikácia môže opäť trvať od 5min. až do hodiny. Zákrok v prípade menšieho rozsahu možno realizovať ambulantnou formou v miestnom znecitlivení pri plnom vedomí pacienta. z praxe vieme, že najčastejšie korekcie, najmä pier, možno vykonať počas časovo nenáročného ambulantného výkonu.