Odstraňovanie znamienok, bradavíc

Čo sú to „materské znamienka“?

Výrazom materské znamienka sa ľudovo označujú rôzne kožné prejavy a výrastky vo forme škvŕn, hrbolčekov, uzlov, alebo ložísk rôznej farby a veľkosti. Môžu byť ploché, alebo vyrastajúce nad povrch okolitej kože. Delia sa podľa typu na pigmentované (obsahujúce kožný pigment melanín, teda viac, alebo menej tmavé) a nepigmentované ( neobsahujúce kožný pigment melanín). Z praktického hľadiska je dôležité delenie na benígne ( nezhubné ) útvary – bežné pigmentové névy a na malígne ( zhubné, rakovinové ) útvary.

Ako sa dajú rozlíšiť nezhubné a zhubné útvary na koži?

Najjednoduchšie a najrýchlejšie je klinické zhodnotenie, teda pohľad (lepšie pod zväčšením lupou, okuliarmi, prípadne dermatoskopom) a pohmat lekára. O aký typ útvaru ide sa dá usudzovať podľa vzhľadu, veľkosti, povrchu, farby a lokalizácie.

Vzniká malígny melanóm len premenou „neškodných materských znamienok“?

V 50-70% prípadov vzniká malígny melanóm na predtým nepoškodenej zdravej koži. Vo zvyšnom percente vzniká v existujúcom znamienku. U väčšiny dospelých ľudí nepribúdajú materské znamienka po 20 – 25 roku života, preto každý vznik nového znamienka môže byť podozrivý a treba ho vyšetriť. Takisto pri každej zmene už prítomných znamienok, ako sú nárast, zmena pigmentácie (farebnosti), ulcerácie – to znamená porušenie povrchu znamienka, prípadne upozorňuje na seba svrbením - je potrebné vyšetrenie a po konzultácii prípadné odstránenie útvaru.

Ako prebieha odstraňovanie znamienok a bradavíc?

Odstraňovanie znamienok a bradavíc prebieha v lokálnej anestézii. Odstraňovanie znamienok nie je bolestivé a väčšinou nijako neobmedzuje pacienta v bežnom živote. Pre nerušené hojenie rany je vhodné sa vyhýbať niekoľko týždňov väčšej fyzickej námahe. Stehy vyberáme 5-14 deň podľa lokalizácie útvaru. Následne doporučujeme prelepovať miesta po odstránenom znamienku na zabezpečenie kľudného hojenia a vyzrievania jazvy a tým menších pooperačných jaziev.

Môže odstraňovanie znamienka alebo bradavice spôsobiť poškodenie zdravotného stavu pacienta ?

Odstráňovanie podozrivých znamienok je jedinou možnosťou ako definitívne histologicky vyšetriť útvar , teda stanoviť diagnózu a v prípade potreby správne zvoliť ďalšiu liečbu. V prípade pozitívneho nálezu (napr. malígny melanóm) to môže znamenať záchranu života pacienta. V žiadnom prípade odstraňovanie znamienka alebo bradavice neohrozuje pacienta na zdraví.

Pri pigmentových ani iných útvaroch, kde nie je stopercentne jasná povaha útvaru nie je táto technika vhodná z 2 dôvodov: nie je možné histologické vyšetrenie útvaru a nie je isté, že bol odstránený celý útvar. Pri znamienkach u ktorých nie je pochybnosť o ich bezpečnosti je možné ich odstránenie resp. zbrúsenie laserom.

Ostanú po zákroku jazvy ?

Áno, po každom chirurgickom zákroku na tele ostávajú jazvy. Na minimalizáciu jaziev sa rez vedie v línii štiepiteľnosti kože (t.j. väčšinou v smere prirodzených vrások a záhybov kože) , pooperačný kľud rany dosiahnuteľný jej prelepovaním takisto vplýva na veľkosť jazvy. Väčšinou ide o kozmeticky prijateľné tenké línie vo farbe okolitej kože. V rizikových oblastiach ( dekolt, ramená, chrbát ) a menej často aj inde môže dôjsť ku „roztiahnutiu“ jaziev, alebo ku vzniku hypertrofických až keloidných jaziev. Hypetrofická jazva znamená, že jazva je hrubšia a vyššia ako okolitá koža. Ako keloidnú jazvu označujeme, ak jazvovité tkanivo rastie aj mimo rozsah pôvodnej rany. Pri týchto prejavoch takisto vieme ovplyvniť hojenie rany či už podaním liečiva priamo do jazvy alebo pomocou rôznych preparátov aplikovaných na jazvu.

Sú možné komplikácie pri zákroku ?

Ako každý chirurgický zákrok aj odstraňovanie znamienka nesie riziko komplikácií, ako sú infekcia v rane, predĺžené hojenie rany, bolestivosť v oblasti rany. Týmto komplikáciám predchádzame použitím sterilných nástrojov a jednorazových sterilných materiálov, preto sú veľmi zriedkavé.