Úprava ženských vonkajších genitálií - labioplastika

U žien sa najčastešie stretávame s požiadavkou zmenšiť malé pysky ohambia, respektíve zmenšiť rozdiel medzi malými a veľkými pyskami. Tento zákrok sa odborne nazýva labioplastika. Nie vždy vieme dosiahnuť, aby po labioplastike boli malé pysky úplne prekryté veľkými pyskami – vždy však výrazné zmenšenie malých pyskov a prípadné mierne zväčšenie veľkých pyskov vedie ku spokojnosti klientky.

Labioplastiku vykonávame v lokálnej anestéze pri tlmeni pacientky. Ide o nebolestivý zákrok, jedinou bolestivou časťou je lokálna anestéza, na ktorú si pravdepodobne nebudete ani pamätať, pretože počas výkonu ste tlmená kratkodobo pôsobiacimi liekmi, ktoré utlmia vaše vnímanie okolia aj bolesti.

Po labiplastike ostávate cca 2-3 hodiny na našom pracovisku, následne odchádzate domov. Doliečovanie je v drvivej väčšine nebolestivé, avšak vaäčšinou sprevádzané menšími alebo väčšími opuchmi, ktoré môžu pretrvávať aj 2-3 týždne. Po labioplastike je nutné na dobu cca 5-6 týždňov zdržať sa pohlavného styku.

Stehy sú vstrebané a vypadnú samy, nie je potrebná ich extrakcia. Labioplastiku často dopĺňame lipofillingom veľkých pyskov za účelom ich mierneho zväčšenia a lepšej rovnováhy medzi malými a veľkými pyskami.