Laserová a tumescenčná liposukcia

Čo je to tumescenčná liposukcia?

Tumescenčná liposukcia je zákrok, pri ktorom sú lokalizované zásoby tuku odstránené za účelom formovania z jedného alebo viacerých miest tela. Tumescenčná liposukcia zlepšuje kontúry a tvar tela rozrušením a odstránením podkožného tuku pomocou kovovej kanyly, ktorá je hadicou napojená na prístroj, ktorý vytvára podtlak a umožní tak odsatie tuku z požadovaných oblastí. Odsávacia kanyla sa do tela vpravuje krátkymi, maximálne niekoľko cm dlhými zárezmi, ktoré obvykle chirurg umiestňuje do prirodzených záhybov kože, aby po zhojení boli čo najmenej viditeľné. Táto metóda liposukcie sa dá použiť na modeláciu predovšetkým brucha, bokov, zadku, stehien, kolien, horných partií paží, brady, líc a krku. Tumescenčná liposukcia je vhodná vtedy, ak máte tukové zásoby v tzv. problémových partiách vašeho tela, ktoré sa nedajú odstrániť cvičením ani diétou. Pomocou liposukcie sa nedá riešiť silná nadváha, alebo dokonca obezita!

V prípade tumescenčnej techniky, ktorú používame u nás, je do podkožia ošetrovanej plochy aplikované veľké množstvo roztoku pomocou 12 cm ihly, ktorá je hadičkou napojená na vak s nariedeným roztokom. Roztok je napúšťaný pomaly a postupne pomocou pumpy, ktorú lekár ovláda nohou a prietok roztoku tak môže jednoducho kontrolovať.

Tumescenčný roztok obsahuje lokálne anestetikum, obvykle lidokain, ktorý spôsobí miestne znecitlivenie ošetrovanej oblasti. Tým je umožnené prevádzať zákrok bez nutnosti celkovej anestézie. Tumescenčná liposukcia, prebiehajúca v lokálnej anestézii trvá dlhšie, než liposukcia v celkovej anestézii. Je to preto, že je potrebné čakať na pôsobenie anestetika a napúšťať roztok postupne do každej lokality tesne pred odsatím. Množstvo anestetika, a tým aj množstvo roztoku, je dané hmotnosťou pacienta.

Objem roztoku je obvykle 2 - 3 x väčší než objem odsávaného tuku. Výsledkom je tuhý opuch - tumescencia, ochladenie a obelenie kože ošetrovanej oblasti. Po aplikácii tumescenčného roztoku je možné pristúpiť k vlastnej liposukcii. Liposukcia sa vykonáva pomocou kanyly, ktorá je hadicou napojená na prístroj, ktorý umožní pomocou vzniknutého podtlaku odsávanie. Pri tejto technike liposukcie je možné použiť rôzne typy kanýl. Najväčšou výhodou je možnosť polohovania pacienta, pretože zákrok sa vykonáva v miestnom znecitlivení. Pacient je pri vedomí a môže sa podľa potreby otočiť, zdvihnúť končatinu, prípadne sa aj postaviť. Časť tuku je možné po pohmatovej a vizuálnej kontrole odsať tiež aj v stoji a upraviť tak konečný výsledok.

Často kladené otázky

1. Kto je vhodným kandidátom pre liposukciu?

V podstate je to každý pacient, u ktorého je pravdepodobnosť, že výsledok dokáže splniť jeho očakávania...

V podstate je to každý pacient, u ktorého je pravdepodobnosť, že výsledok dokáže splniť jeho očakávania - väčšinou ide o zdravú osobu, s realistickými očakávaniami výsledku. Liposukcia dokáže vhodnému kandidátovi priniesť výrazné zlepšenie, ale je veľmi málo pravdepodobné, že umožní dosiahnuť dokonalosť. Neexistuje veková ani hmotnostná hranica pre pacientov, pre ktorých je liposukcia vhodná. Mnohí pacienti nie sú obézni, avšak vadí im lokalizovaný tuk na konkrétnych miestach. Avšak k najspokojnejším pacientom patria jednotlivci, ktorí sú mierne obézni. Dobrý kandidát má zvyčajne jedno alebo viac nahromadení tuku, ktoré je možné liposukciou odstrániť.

2. Kto nie je vhodným kandidátom pre liposukciu?

Zvyčajne sú to ľudia, ktorí očakávajú dokonalý výsledok, ďalej jedinci, ...

Zvyčajne sú to ľudia, ktorí očakávajú dokonalý výsledok, ďalej jedinci, ktorí sú extrémne obézni a samozrejme pacienti, ktorí majú iné vážne zdravotné problémy.

3. Je tumescenčná liposukcia vhodný spôsob liečby obezity?

Liposukcia nie je vhodný spôsob pre liečbu obezity. ...

Liposukcia nie je vhodný spôsob pre liečbu obezity. Tumescenčná liposukcia neprinesie výsledok ani ako posledná možnosť pre ľudí, ktorí nedokážu schudnúť diétou a cvičením. Obézni pacienti takmer vždy znovu naberú hmotnosť, ktorú stratili liposukciu, pokiaľ dramaticky nezmenia svoje stravovacie návyky alebo výrazne nezvýšia energetický výdaj (fyzické cvičenie). Ak sa chirurgickým zákrokom pokúsime odstrániť veľké množstvo tuku – s cieľom liečiť obezitu, výrazne narastá riziko vážnych komplikácií - absolútne maximum by malo byť 4-5 kg tuku p čas jedného dňa. Z toho vyplýva, že liposukcia nebude znamenať veľký prínos pre pacientov, ktorí si myslia, že im pomôže schodnúť.

Na druhej strane, aj človek s nadváhou, ktorého hmotnosť je už niekoľko rokov stabilizovaná, avšak má niektoré problematické oblasti s nahromadením tuku, môže byť vhodným kandidátom pre liposukciu. Ak je cieľom vylepšiť určitú konkrétnu oblasť tela – upraviť jej tvar, môže byť výsledkom spokojnosť pacienta.

4. Čo môžeme považovať za úspešnú liposukciu?

Úspechom liposukcie je samozrejme ak je pacient spokojný s výsledkami. ...

Úspechom liposukcie je samozrejme ak je pacient spokojný s výsledkami. Cieľom operatéra je zabezpečiť optimálny estetický výsledok a nie maximalizovať úbytok hmotnosti (množstvo odsatého tuku). Jedným z najčastejších dôvodov nespokojnosti pacientov je odstránenie príliš veľkého množstva tuku, kde výsledkom je nezvyčajný a abnormálny vzhľad – tvar tela. Kozmetický úspech liposukcie často zabezpečí odstránenie menej ako pol až jedného kilogramu tuku z bokov u žien a z bočnej strany brucha u mužov. Aj keď je toto množstvo tuku relatívne malé v porovnaní s celkovou hmotnosťou, často znamená dramatickú zmenu siluety pacienta.

5. Zabezpečí liposukcia trvalý výsledok?

Po tumescenčnej liposukcii je nový tvar tela viac menej trvalý. ...

Po tumescenčnej liposukcii je nový tvar tela viac menej trvalý. Ak sa telesná hmotnosť pacienta po liposukcii mierne zvýši, pôjde o proporčný nárast nového tvaru tela. Tukové bunky, ktoré boli odstránené pri liposukcii späť nenarastú. Pokiaľ pacient nenaberie nadmerné množstvo tuku, tento nový uspokojujúci tvar tela je trvalý. Samozrejme aj po liposukcii čas beží ďalej a s vekom prídu zvyčajné zmeny tvaru tela, ktoré sprevádzajú starnutie.

6. Spôsobuje tumescenčná liposukcia nerovnomernosť povrchu kože – vznikajú jamky?

Nerovnomernosť povrchu kože patrí k známym rizikám liposukcie. ...

Nerovnomernosť povrchu kože patrí k známym rizikám liposukcie. Avšak v rukách skúseného chirurga ide o minimálne riziko. Pri používaní kanýl s veľkým priemerom bolo toto riziko vyššie, avšak dnes sa väčšinou používajú mikrokanyly (s priemerom menším ako 3,00 mm), čo riziko znižuje. Použitím mikrokanýl a viacerých portov (veľmi malých otvorov v koži, cez ktoré sa kanyly zavádzajú) chirurg dokáže v podkožnom tuku vytvoriť veľmi malé tunely, ktoré sa navzájom križujú a zabezpečujú oveľa priaznivejší výsledok. Ak sa chirurg s veľmi hrubou kanylou náhodou priblíži ku koži, môže odsať príliš veľké množstvo tuku a spôsobiť nerovnosť, avšak pri použití mikrokanyly je toto riziko minimálne

7. Keďže pri liposukcii sa odstraňuje tuk a tukové bunky, bude sa mi tuk po liposukcii ukladať na iných miestach?

Zjednodušene povedané ÁNO. Avšak rozoberme si to podrobnejšie ...

Zjednodušene povedané ÁNO. Avšak rozoberme si to podrobnejšie – po prvé, tuk sa ukladá vtedy keď váš kalorický príjem (jedlo, nápoje) prevyšuje váš energetický výdaj (fyzická aktivita), čo znamená, že ak si budete dávať pozor na túto rovnováhu, nový tuk sa vám nebude ukladať – NIKDE. Ak si však pozor nedáte, vaše telo si prebytočnú energiu bude ukladať vo forme tuku – a keďže z miesta kde ste mali urobenú liposukciu bolo množstvo tukových buniek odstránené, je veľmi pravdepodobné, že sa vám tuk začne ukladať na miestach kde doteraz nebol - ale - a to je potrebné zdôrazniť - len ak bude nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie.

8. Narastú mi nové tukové bunky? Tukové tkanivo môže zväčšovať svoj objem dvoma spôsobmi.

Hypertroficky – to je štandardný spôsob ukladania tuku ...

  1. Hypertroficky – to je štandardný spôsob ukladania tuku – tuk (ktorý je výsledkom prevahy príjmu energie nad výdajom) sa ukladá do existujúcich buniek
  2. Hyperplasticky – podľa najnovšieho výskumu tento spôsob prichádza do úvahy až v momente keď na tele nosíte viac ako cca 40 kg tuku (ak je vaša hmotnosť viac ako 200% vašej ideálnej hmotnosti)

To teda znamená, že nové bunky vám nenarastú (ak nenastane stav, že priberiete nad 200% vašej ideálnej hmotnosti). Čo sa však môže stať, je že ak si nedáte pozor na rovnováhu príjem/výdaj, tuk sa vám uloží do existujúcich buniek - a keďže ste ich na niektorých miestach odstránili, môže sa vám uložiť niekde, kde sa vám doteraz neukladal

9. Prečo si ľudia dávajú robiť chirurgickú liposukciu keď existujú „nechirurgické“ spôsoby liposukcie?

Nechirurgická liposukcia neexistuje - a to z jednoduchého dôvodu, ...

Nechirurgická liposukcia neexistuje - a to z jednoduchého dôvodu, liposukcia znamená "odsatie tuku" - a to je možné len chirurgicky (rôzne názvy novších procedúr ako sú WAL- liposukcia vodným lúčom, PAL – liposukcia s mechanickým rozrušovaním, LAL - laserová, UAL - ultrazvuková atď., popisujú spôsob akým sa napomáha rozrušovaniu tukového tkaniva - následné odsatie tuku prebieha VŽDY mechanicky cez kovovú kanylu). Takzvané „nechirurgické spôsoby liposukcie“ stoja a padajú na dôvere klientov v to, že je možné aby im bol tuk bez zásahu do tukového tkaniva (zvonku) rozrušený a potom sa „vyplaví“ napríklad močom (podľa niektorých tvrdení), alebo lymfatickým systémom „von z tela“). Tieto tvrdenia sú však výrazne zavádzajúce a nepodložené vedeckými a overenými faktami.

10. Je možné sa cvičením zbaviť tuku z určitého miesta na tele?

Aj keď je cvičenie a fyzická aktivita všeobecne veľmi prospešná ...

Aj keď je cvičenie a fyzická aktivita všeobecne veľmi prospešná z viacerých hľadísk (kardiovaskulárny systém, pohybový systém, nervový systém, atď.) neexistuje spôsob akým zabezpečiť aby sa nejakým konkrétnym cvikom podarilo "schudnúť“ z konkrétnej partie. Postupnosť, v ktorej nám tuku „ubúda“ a „pribúda“ je dané geneticky hormonálne a žiadnym "cieleným" cvičením túto postupnosť neoklameme.

11. Čo je to ultrazvuková liposukcia?

Ultrazvuková liposukcia sa od štandardnej odlišuje tým, že kanyla,...

Ultrazvuková liposukcia sa od štandardnej odlišuje tým, že kanyla, ktorou sa tuk odsáva, počas zákroku vibruje a generuje ultrazvuk, ktorý pomáha rozrušovať tukové tkanivo - uľahčuje tak mechanickú prácu chirurga - operatéra. Pre pacienta to však prináša zvýšené riziko komplikácie - ultrazvuk totiž v tkanive vyvoláva zvýšenie teploty a pri nesprávnom postupe alebo neopatrnosti chirurga hrozí vznik nekrózy tkaniva až popálenín. Samozrejme v rukách skúseného chirurga má táto metóda svoj prínos - hlavne uľahčuje mechanickú prácu. Následné odsatie tuku už prebieha rovnakým spôsobm ako pri štandardnej liposukcii.