3D modelácia pacientov systémom Crysalix

Simulácia 3D scannerom CrisalixV estetickej chirurgii je veľmi dôležité, aby želania našich klientov boli v súlade s možnosťami plastickej chirurgie. Okrem vysvetlenia všetkých výhod operácie, možných rizík a komplikácií je veľmi dôležité čo najpresnejšie popísať očakávaný výsledok.
Na uľahčenie tohto neľahkého cieľa ( očakávaný výsledok pacientky je často niečo úplne iné ako má na mysli chirurg ) používame najnovší 3D modelovací systém firmy Crisalix. (www.crisalix.com)

Ide o laserový 3D scanner spojený s notebookom. Umožní naskenovanie tela a/alebo tváre pacientky v priestore, údaje sú ďalej spracované a umožňujú vizualizáciu pooperačného výsledku.
Samozrejme, táto vizualizácia nie je totožná s operačným výsledkom. Nie je možné nasimulovať presne kvalitu a pružnosť kože, jej hrúbku, hojivosť pacienta a množstvo ďalších faktorov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výsledok.
Vizualizácia pomáha pacientkám predstaviť si výsledok na vlastnom tele, vlastnej tvári, čo bolo doteraz nemožné. Pacientka má takto väčšiu možnosť popísať svoju predstavu, konkrétne ukázať, čo sa jej páči a nepáči. Chirurg vie potom lepšie reagovať na konkrétne požiadavky a vyjasniť si, ktoré z týchto zmien sú realizovateľné operáciou.
Na nasledujúcom obrázku je vľavo porovnanie pacientky - simulácia 3D scannerom Crisalix a po operácii v skutočnosti a vpravo na obrazovke tabletu je postup simulácie.

Najčastejšie sa táto simulácia využíva pri operáciách prsníkov ( augmentácia, zmenšenie, modelácia ), s určitými obmedzeniami sa však dá využiť pri akejkoľvek operácii.
Ako malý bonus aplikácia umožňuje aj priestorové vytlačenie 3D naskenovaného modelu tela alebo tváre.

Celá simulácia trvá niekoľko minút, je bežnou súčasťou konzultácie, je prevádzaná našim personálom.