Úprava bradaviek

Invertované (vpáčené) bradavky (inverted nipple) sa vyskytujú približne u 2-3 % žien. Často sú vrodené, spôsobené malou bázou bradavky a stiahnutými mliekovodmi. K vpáčeniu môže tiež dôjsť po pôrode traumatizáciou kojením, následným zjazvením a stiahnutím mliekovodov.

Rozoznávame tri stupne vpáčenia bradavky.

  • Prvý stupeň vpáčenej bradavky sa môže spontánne evertovať (stoporiť) pri vzrušení, alebo v chlade.
  • Druhý stupeň je možné evertovať manuálne, rukou, ale len na krátko, tak sa bradavka vpáči spontánne späť. O treťom stupni hovoríme, ak je bradavka vpáčená stále a nie je možné ju evertovať manuálne.
  • Tretí stupeň vpáčenia môže byť spojený s infekciami, zápalmi a nie je možné s takouto bradavkou kojiť. Ženy s prvým stupňom vpáčenia môžu takmer stále kojiť, s druhým stupňom je to ťažšie a občas nemožné.

Chirurgická korekcia vpáčených bradaviek sa robí ambulantne v lokálnej anestézii a sedácii pacientky. Väčšinou si pamätá len časť zákroku a je kľudná. Existuje viacero chirurgických postupov riešenia vpáčenej bradavky bez prerušenia mliekovodov, ich úspešnosť je však mizivá a väčšinu pacientiek sme museli opäť operovať a mliekovody prerušiť, pretože práve tie svojim ťahom na bradavku spôsobujú jej vpáčenie. Preto používam väčšinou prístup spojený s prerušením mliekovodov. Je pravda, že žena stratí možnosť kojiť, avšak pri vpáčených bradavkách je táto možnosť aj tak výrazne obmedzená a ženy s tretím stupňom vpáčenia bradaviek nemôžu kojiť ani bez tejto operácie.

V ojedinelých prípadoch - prvý a druhý stupeň - sa snažíme stále zachovať kontinuitu mliekovodov aby sme zachovali možnosť kojenia v budúcnosti.

Po zákroku pacientka môže ísť domov, kontrolujeme bradavky na ďalší deň, stehy vyberáme o dva týždne.