Tvárové implantáty

S rozvojom kvality tvárových implantátov sa výrazne rozširujú možnosti ich použitia. Najčastejšie používame silikónové implantáty a implantáty s poréznej umelej hmoty – Porexu.

Dajú sa veľmi dobre využiť na úpravu deformít na tvári, na zvýraznenie jemnejších čŕt. Najčestejšie používame implantáty na lícnu oblasť a na oblasť sánky, ďalej na oblasť strednej časti tváre a nosa.

Výber vhodného implantátu pre každého klienta je najdôležitejšou časťou výkonu, nedá sa urobiť inak len pri osobnej konzultácii (existujú stovky druhov/rozmerov tvárových implantátov)